Kjer zdravje najde svoj dom

Košarica

Skupni znesek: 0,00 €

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Ta stran vsebuje našo uporabniško pogodbo. Za lastno evidenco lahko to stran natisnete. 

Ta pogodba določa pogoje uporabe spletne strani EKO365.SI. Z vašo uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Ta pogodba ("pogodba") je pravni dogovor med vami in EKO365.SI. Naročilo na spletno stran EKO365.SI ali kakršnakoli druga registracija uporabnika pomeni, da se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe.

Pogoji uporabe spletnega mesta

Vaše pravice

EKO365.SI vam podeli neizključno, neprenosljivo, omejeno pravico dostopa, uporabe in prikaza te spletne strani (˝spletno mesto˝) in na njej dostopnih gradiv, če ravnate povsem v skladu s to pogodbo. Vsebine spletnega mesta so namenjene zgolj za osebno, nekomercialno uporabo. Soglašate, da ne boste na noben način ovirali ali poskušali ovirati delovanja spletnega mesta.

Vaše geslo

V okviru postopka registracije si boste izbrali geslo. Morate poskrbeti, da vaše geslo ostane zaupno. Ne smete ga razkriti nikomur in morate paziti, kam ga zapisujete, ali kje ga v elektronski obliki hranite.

Prenehanje

Poleg drugih pravic, ki so tu določene, lahko vi ali EKO365.SI kadarkoli odpoveste to pogodbo ali od nje odstopite. EKO365.SI si pridržuje tudi pravico, da vam brez obvestila delno ali v celoti omeji, začasno ukine ali prekine dostop do vašega računa, zaradi vaše kršitve ali zagrožene kršitve kateregakoli dela te pogodbe. Če ugotovimo, da storitve ne uporabljate pravilno, si pridržujemo pravico, da vašo uporabo takoj prekinemo in, če je potrebno, proti vam sodno ukrepamo.

Politika komercialne uporabe

Naša poročila, obvestila in ocene se ne smejo uporabljati za oglaševanje ali v kakršnekoli druge komercialne namene. EKO365.SI bo ukrepal na vse dopustne načine, da bi preprečil komercialno uporabo svojih gradiv, imena in imena EKO365.SI ali njegovih drugih publikacij.

Avtorske pravice in dovoljenja

EKO365.SI je lastnik avtorskih pravic na vseh gradivih, ki so prikazana na tem spletnem mestu. Celoto ali dele vseh besedil in gradiv s tega spletnega mesta ali drugih publikacij je prepovedano uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Prošnje naslovite na INFO@EKO365.SI. Vse pravice pridržane.

 • Grafik (ali drugih elementov) s tega spletnega mesta ne smete kopirati ali uporabljati v okviru drugega spletnega mesta.

Popravki spletnega mesta

EKO365.SI ima pravico do popravljanja napak ali pomanjkljivosti in spremembe kateregakoli dela tega spletnega mesta brez obvestila. Če opazite napako, prosimo, da to sporočite na INFO@EKO365.SI.

Pogoji uporabe, ki se nanašajo komentarje uporabnikov

Naslednji pogoji se nanašajo na komentarje, ki jih uporabniki posredujejo na spletno stran EKO365.SI. EKO365.SI priporoča, da starši/učitelji vedno nadzorujejo otroke pri dostopanju spletnim vsebinam. Prosimo, da pri objavljanju svojih prispevkov na našem spletnem mestu spoštujete druge uporabnike. Za vsebino vseh svojih prispevkov, ki jih objavite na spletnem mestu, ste odgovorni izključno sami. Vsi taki prispevki so javni, če ni drugače naznačeno. Ne smete objavljati vsebine, ki bi lahko:

 • bila komercialne narave,

 • bila nedostojna ali žaljiva,

 • bila neresnična ali zavajajoča, vključno z lažnim predstavljanjem,

 • obrekovala, klevetala ali sramotila kakšno osebo ali entiteto,

 • povzročila kakršnokoli škodo,

 • posegala v ali kršila pravice intelektualne lastnine, pogodbene pravice ali katerekoli druge pravice neke tretje osebe,

 • kršila veljavne zakone, pravila ali predpise ali

 • vsebovala računalniške viruse ali druge zlonamerne programe.

Potrjujete in se strinjate, da so vsa sporočila, ki jih objavite na tem spletnem mestu ali preko katerega koli njegovega dela, javna, razen če je drugače naznačeno. Potrjujete, da za kakršnakoli javna sporočila, ki jih objavite na tej spletni strani, ne pričakujete zasebnosti. EKO365.SI dajete stalno, globalno, nepreklicno, neizključno, brezplačno dovoljenje za uporabo, razmnoževanje, licenciranje, distribucijo, prikazovanje, reproduciranje, prenos, spreminjanje, urejanje in drugačno izkoriščanje vseh javnih sporočil, ki jih objavite na tem spletnem mestu, v vseh znanih ali kasneje razvitih medijih. EKO365.SI povrnete vsako izgubo, ki jo pretrpi zaradi objavljanja vašega prispevka na spletnem mestu, vključno z vsako izgubo, ki jo EKO365.SI pretrpi zato, ker je vsebino vašega objavljenega sporočila dal na razpolago tretjim osebam.
EKO365.SI lahko kadarkoli, po lastni presoji in brez obvestila, ureja ali odstrani vsako vsebino, vključno z vsebino, ki ste jo posredovali na spletno mesto. EKO365.SI ni obvezen katerekoli vsebine, posredovane na spletno mesto, dajati na razpolago katerikoli osebi.

EKO365.SI ni odgovoren za posledice zanašanja na svoje pravice iz tega odstavka. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja Slovenije, EKO365.SI zavrača vsako odgovornost v zvezi z uporabo tega spletnega mesta.

Pritožbe na komentarje uporabnikov

e-pošta: INFO@EKO365.SI
GSM: +386 (0)41 380 805

Ker EKO365.SI nima možnosti za pregledovanje in preverjanje komentarjev naročnikov, vsebin teh komentarjev ne nadzira in ne preverja. Ne prevzema nobene odgovornosti za prispevke posameznikov, jih ne odobrava niti se z njimi nujno strinja. Če menite, da so komentarji uporabnikov neprimerni ali neprikladni, prosimo, da nam pišete na elektronski naslov INFO@EKO365.SI in navedete naslednje podatke:

 • kje na spletnem mestu se taka vsebina nahaja;

 • zakaj mislite, da je vsebina neprikladna; in

 • vaše ime in podatki za stik.

EKO365.SI jemlje vse prejete pritožbe resno. Po prejemu pritožbe bomo določeno vsebino pregledali in jo odstranili, če je to primerno. Čeprav poskušamo na podlagi vaše pritožbe ukrepati v roku enega delovnega dne od prejema, ne moremo jamčiti, da bomo vašo pritožbo prebrali (ali na njeni podlagi ukrepali) v točno določenem roku. Ne bomo ukrepali na podlagi pritožb, ki so neutemeljene ali se take zdijo. Če ne navedete svoje ime in podatke za stik, lahko vašo pritožbo obravnavamo kot neutemeljeno.

Objave EKO365.SI

Občasno lahko osebje EKO365.SI odgovori na poizvedbe ali komentarje. Tako sodelovanje ne pomeni odobravanja, soglašanja ali strinjanja s stališči objaviteljev, niti ne kaže, da EKO365.SI sistematično pregleduje vsebine.

Odstranjevanje vsebine

Vsako vsebino lahko s spletnega mesta odstranimo kadarkoli, ne da bi za to navedli razloge ali obvestili katerokoli osebo. Odstranjevanje vsebine ne predstavlja priznanja EKO365.SI, da je vsebina neprimerna, ali priznanja odgovornosti. Kot vodilo velja, da bo EKO365.SI, če prejme pritožbo na vsebino, to vsebino navadno odstranil, če:

1. je komercialne narave,
2. je nedostojna ali žaljiva,
3. je neresnična ali žaljiva,
4. je obrekovalna, klevetniška ali sramotilna,
5. je verjetno, da bo povzročila kakršnokoli škodo,
6. če krši pravice katerekoli osebe,
7. krši veljavne zakone, pravila ali predpise,
8. vsebuje računalniške viruse ali druge zlonamerne programe ali
9. meni, da je vznemirljiva.

Pogoji prodaje

Prodajalec

Za namene vseh prodaj, opravljenih na tem spletnem mestu, je prodajalec:

AMPROJ, d.o.o.
Runkova ul. 2,
1000 Ljubljana,

D.Š.: SI99756030

M.Š.: 6044964000

mobilni tel.: +386 (0)41 380 805

fiksni tel.: +386 (0)59 021 700
e-pošta: info@EKO365.SI

Cene

Cene so navedene v evrih (EUR) in vključujejo DDV.

Vaše pravice

V skladu z Direktivo o elektronskem poslovanju (2000/13/EC), Direktivo o nepoštenih poslovnih praksah (2005/29/ES), Direktivo o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (93/13/EC) in povezanimi državnimi in teritorialnimi zakoni o poštenem trgovanju, imate neodtujljive pravice in razpoložljiva pravna sredstva, če menite, da izdelek, ki ste ga kupili na tem spletnem mestu, ne ustreza pričakovani kvaliteti glede na njegovo ceno in opis. Te pravice so dodatne pravice in niso omejene z informacijami o odstopu od nakupa, povračilu in vračilu blaga, ki so navedeni spodaj. V primeru pritožb se obrnite na evropskega komisarja za varstvo potrošnikov.

Odstop od pogodbe, povračilo kupnine in vračilo blaga

Vsak poškodovan ali neželen izdelek, ki ga kupite v naši spletni prodajalni, lahko vrnete v roku 15 dni za takojšnje povračilo nakupne cene. Pred vračilom nas kontaktirajte preko e-pošte INFO@EKO365.SI. Odgovorili vam bomo z navodili za pošiljanje. Stroške transporta vam bomo povrnili, če je krivda za vračilo na naši strani. V nasprotnem primeru stroške transporta krijete sami. Pred pošiljanjem artikla obvezno izpolnite obrazec za odstop od pogodbe ter ga skupaj z artiklom vrnete v originalni embalaži in poskrbite, da je artikel varno zapakiran. EKO365.SI ne odgovarja za škodo, ki bi nastala med transportom. V primeru zahtevka za vračila kupnine vam jo bomo nakazali, ko prejmemo vaš paket.

Obrazec za odstop od pogodbe si lahko prenesete s klikom na sledečo povezavo: prenesi obrazec

 
Paket pošljite na naslov:

CENTER EKO365,

AMPROJ d.o.o.

RUNKOVA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

Stvarna napaka

Če menite, da kupljeni izdelek že ob nakupu ni imel lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali

 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali

 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali

 • vrnemo celotni plačani znesek.

Postopek vračila blaga v primeru stvarne napake:

 1. Izpolnite formular za uveljavljanje stvarne napake. V formularju podrobno opišite napako oz. težavo, ki jo imate z artiklom.

 2. Artikel prinesite v enega od naših prevzemnih mest ali ga pošljite po pošti.

 3. Če artikel vračate po pošti, ga najprej pripravite za transport. Artikel pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Artikel morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki in kopije računa.

 4. Paket pošljite na naslov:

CENTER EKO365, 

AMPROJ d.o.o.

RUNKOVA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite z našimi sodelavkami in sodelavci iz oddelka za pomoč uporabnikom (0590 21 700 ali info@eko365.si) V skladu s tem dogovorom bomo na vaš naslov poslali dostavno službo, ki bo prevzela pošiljko.

Pozor: drugačen način posredovanja (pošiljanja) na naše stroške ni možen.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.


V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled.

V nasprotnem primeru vas v roku osmih dneh po prevzemu izdelka na sedežu podjezja, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet. Če boste želeli uveljaviti garancijo za brezhibno delovanje izdelka, boste to lahko po prevzemu izdelka pri nas nadaljevali na pooblaščenem servisu.

Stvarno napako lahko uveljavljavljate, ko:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES:

 • izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
 • objavljamo povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je kupcem na voljo na sledeči povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL DobavaPosodobljeni pogoji dobave so določeni na strani »Dobava in prevzem«. O datumu odpreme vas bomo obvestili po elektronski pošti. Če naročenega izdelka nimamo na zalogi, vas bomo po elektronski o tem obvestili in navedli pričakovani datum odpreme.VarnostVsi podatki posredovani na to spletno mesto, vključno s podatki o kreditnih karticah, se prenašajo preko varnega strežnika, ki omogoča 128-bitno enkripcijo.Sprememba pogojev uporabeEKO365.SI lahko kadarkoli spremeni te pogoje uporabe, ne da bi vas o tem obvestil. Če po takih spremembah nadaljujete z uporabo tega spletnega mesta, to pomeni, da spremembe sprejemate. Zaradi tega se na dnu vsake strani nahaja povezava na pogoje poslovanja – morali bi jih preveriti ob vsakem obisku, saj so za vas zavezujoče, če uporabljate to spletno mesto.

Piškotki na spletnem mestu eko365.si


Spletna stran eko365.si uporablja piškotke (cookies) v naslednjih dveh kategorijah.
1. Potrebnocookie_consent_level
Trajni piškotek (cookie) ostane na računalniku dokler ne poteče ali pa je shramba (cache) piškotkov počiščena. Uporabljen je s strani naše spletne strani, da si zapomni nivo vaših shranjenih piškotkov.
* CMSPROGMBHZačasen piškotek - traja do konca seje. Vaša uporabniška identifikacija (ID) seje.Trajen piškotek - veljavnost 1 leto ali pa ko je shramba (cache) piškotkov počiščena. Piškotek si zapomni jezik uporabnika.* Spletna trgovinaCART
Povezava s košarico.CATEGORY_INFO
Shrani na stran kategorijo info, ki omogoča, hitrejše prikazovanje strani.
COMPARE
Elementi, ki jih imate na seznamu za primerjavo izdelkov.CURRENCY
Vaša želena valuta
CUSTOMER
Kriptirana različica vaše uporabniške identifikacije s trgovino.CUSTOMER_AUTH
Indikator, ki preverja ali ste trenutno prijavljeni v trgovini.
CUSTOMER_INFO
Kriptirana različica potrošniške skupino, ki ji pripadate.CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Shrani identifikacijo (ID) segmenta
EXTERNAL_NO_CACHE
Zastave, ki označuje, ali je shramba (cache) onemogočena ali ne.FRONTEND
Vaša sejna identifikacija (ID) na strežniku.
GUEST-VIEW
Omogoča gostom (neregistriranim uporabnikom), da urejajo svoje nakupe.LAST_CATEGORY
Vaša zadnja obiskana kategorija.
LAST_PRODUCT
Najnovejši/zadnji izdelek, ki ste si ga ogledali.NEWMESSAGE
Označuje, ali je bilo novo sporočilo prejeto.
NO_CACHE
Označuje, ali je dovoljena uporaba shrambe (cache).PERSISTENT_SHOPPING_CART
Povezava do informacij o vsebini vaše košarice in zgodovine gledanja, če ste posegli po tej prošnji.
POLL
Uporabniški identifikator (ID) vseh javnomnenjskih anket, v katerih ste pred kratkim glasovali.POLLN
Zbrane informacije o tem, v katerih javnomnenjskih anketah ste glasovali.
RECENTLYCOMPARED
Elementi/izdelki, ki ste jih pred kratkim primerjali.STF
Obveščanja o izdelkih, ki ste jih poslali preko e-pošte prijateljem.
STORE
Vaš zbrani pogled spletne trgovine in jezika.USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Označuje, ali stranka/potrošnik dovoljuje uporabo piškotkov (cookies).
VIEWED_PRODUCT_IDS
Izdelki, ki ste jih pred kratkim ogledali.WISHLIST
Kriptiran seznam izdelkov, ki ste jih dodali v seznam želja.
WISHLIST_CNT
Število elementov v seznamu želja.* AddThis__atuvc
Piškotek (cookie) je ustvarjen da zagotavlja, da uporabnik vidi posodobljene podatke,v primeru da deli (share) stran in se vrne na stran nazaj, še preden je shramba (cache) posodobljena.2. Uspešnost* Google Analytics__utma
Trajni piškotek (cookie) ostane na računalniku dokler ne poteče ali pa je shramba (cache) piškotkov počiščena. Sledi vsem obiskovalcem. Metrike povezane z Google __utma piškotki (cookies) vključujejo: prvi obisk (unikatni obisk), zadnji obisk (vračajoči se obiski). Vključeni so dnevi in obiski kot tudi nakupovalni izračuni, ki omogočajo pridobivanje elektronskih podatkov vezane na spletno poslovanje, zlasti okoli prodajnih lijakov nakupnih odločitev.
__utmb & __utmc
Ti piškotki (cookies) delajo skupaj, z namenom izračunati dolžino obiska. Google __utmb piškotek (cookie) demarkira točen čas prihoda, potem pa Google __utmc določi  natančen čas izhod uporabnika.Ker __utmb šteje vhodne obiske, velja za sejo piškotka (cookie), ki se izteče ob koncu seje, na primer ko uporabnik zapusti stran. 30 minutno nizanje podatkov mora preteči, pred iztekom Google piškotka (cookie) __utmc. Podani __utmc ne more sporočiti, če sta brskalnikova ali spletna seja končana. Torej, če v 30 minutah ni zabeležen nov ogled strani je piškotek (cookie) potekel.To je standardno "prehodno obdobje" spletne analitike. Ominture in WebTrends sta ena izmed mnogih, ki se držijo enakega postopka.__utmz
Piškotek (cookie) __utmz spremlja HTTP Referrer in beleži od kje je obiskovalec prispel, z napotiteljevo napisano strukturo (iskalniki (organski ali CPC) neposrednimi, socialnimi in neevidentiranimi zadetki). Od HTTP Referrer __utmz piškotek (cookie) zapisuje tudi katera ključna beseda je ustvarila obisk ter seveda geolokacijske podatke.
Ta piškotek (cookie) je veljaven šest mesecev. Pri sledenju izrazov, je najverjetneje ta piškotek (cookie) najpomembnejši, saj bo zabeležil podatek o prometu na strani, hkrati pa pomagal pri informacijah okoli konverzij, zlasti vir / sredstvo / in ključne besede, ki jih lahko kot atribute pripišemo za ciljno konverzijo.__utmv
Google __utmv piškotek (cookie) traja "večno". To je vztrajen piškotek (cookie). Uporablja se za segmentacijo, eksperimentiranje s podatki, hkrati pa deluje __utmv z roko v roki z __utmz piškotkom (cookie), da bi se izboljšala ciljna usmerjenost piškotkov.